Forskningsprosjekt


Kne- og hofteartrosepasientene i Nord - Trøndelag, hvem er de og hva slags behandling blir de tilbudt i primærhelsetjenesten?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge og evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingstilbud til pasienter med kne- og hofteartrose i primærhelsetjenesten. Studien er første del av en prospektiv studie der de inkluderte skal følges i 20 år, med nye datainnsamlinger hvert femte år til 2031. Deltakere vil være pasienter hos 14 leger ved fire legesentre i Nord-Trøndelag som skal rekrutteres over en åtte måneders periode. Søknaden omfatter første delstudie med datainnsamling ved hjelp av spørreskjema. Deltakelse er basert på informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1963 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kåre Birger Hagen
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Diakonhjemmet Sykehus i samarbeid med Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst