Forskningsprosjekt


Pasient velvære for premature barn under behandling med nasal CPAP eller fuktet high flow nesekateter: en randomisert cross over studie

Prosjektbeskrivelse:
Premature barn har økt risiko for lungesykdom på grunn av umodne lunger. Non-invasiv respirasjonsstøtte brukes i økende grad. Mest brukt er nasal kontinuerlig positivt luftveistrykk (nCPAP). De siste årene er ”high flow nasal cannula” (HFNC) tatt i bruk som et alternativ. Begge metoder gir økt trykk i luftveiene for å hjelpe barnet å puste. Ved nCPAP brukes korte ”plugger” som fyller neseborene fullstendig og som presses stramt over nesen til barnet. Ved HFNC administreres gass via to små, tynne rør som ligger rett innenfor neseborene, men uten at neseborene tilstoppes. Målet med studien er å sammenligne ”pasientvelvære” hos for tidlig fødte barn som behandles med nCPAP og HFNC. Vår hypotese er at HFNC er mer skånsomt. Studien er en randomisert cross over studie (2 x 24 timer). Barn som inkluderes skal være født før svangerskapsuke 34, ha moderat pustebesvær og derfor ha behov for nCPAP. Under studieperioden vil vi vurdere pasientvelvære og barnets pustemønster.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2019 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 31.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres innen rammen for klinisk drift på Nyfødt Intensiv, UNN. Vi vil søke om støttet til presentasjon på kongresser.

 

Vi vil videre søke reisestøtte hos et firma (Nordax) som både leverer utstyr til nCPAP og HFNC.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord