Forskningsprosjekt


Å leve sammen med yngre personer med demenssykdom

Vitenskapelig tittel:
"Å leve sammen med yngre personer med demenssykdom" En kvalitativ studie som setter søkelys på erfaringer i hverdagslivet og behov av helsehjelp til familier som rammes av demenssykdom.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke hvordan det er å leve sammen med en yngre person som har Alzheimer demenssykdom, og se på hvilke oppfølgingstiltak pårørende anser som viktige. Studien er en kvalitativ mastergradsoppgave. Data samles inn ved hjelp av narrative intervju med ektefelle eller samboer til pasienten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1247 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 14.05.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kirsti Inkeri Kuosa
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i helsefag, Nivå: Mastergradsoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Å leve sammen med yngre personer med demenssykdom
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst