Forskningsprosjekt


Støttecellenes rolle i utviklingen av spiserørskreft

Vitenskapelig tittel:
The role of mutations and signaling dysregulation in fibroblasts isolated from human esophageal squamous cell carcinomas

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å undersøke hvordan spiserørskreft oppstår og utvikler seg. Søker har tidligere funnet ut at mus med en bestemt genforandring i støttecellene utvikler plateepitelkreft i formagen. Det vil si at mutasjon i fibroblastene gir kreft - ikke i støttevevet - men i plateepitelcellene som ligger over fibroblastene. Mennesket har ikke formage, og spiserørskreft vil være det mest naturlige å sammenligne med. Man skal bruke kreftvev fra pasienter med spiserørskreft for å undersøke om der forekommer de samme mutasjonene i fibroblastene i kreftvevet, og også om signalmolekyler utskilles fra fibroblastene som stimulerer epitelial cellevekst.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/779 Prosjektstart: 15.08.2009 Prosjektslutt: 15.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hans Petter Eikesdal
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst