Forskningsprosjekt


Bivirkninger av kolesterolsenkende behandling – genetiske faktorer og andre markører

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvorfor enkelte pasienter får bivirkninger av kolesterolsenkende behandling mens andre tåler den helt uten plager. Lipidklinikken skal sammenlikne blodprøver, urinprøver og enkelte gener hos personer som får bivirkninger av kolesterolsenkende medisin sammenliknet med personer som tåler medisinen uten plager og personer som ikke bruker medisin (”kontrollpersoner”). Undersøkelsen er samtykkebasert. Deltakerne vil være over 18 år og bruke kolesterolsenkende medikamenter. I tillegg vil man undersøke en kontrollgruppe som består av friske uten statinbehandling. Antall forskningsdeltakere er oppgitt til 300.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1962 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Leiv Ose
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til studien betales av egne oppsparte forskningsmidler. Det vil også bli forsøkt søkt støtte fra

uavhengige organisasjoner som UNIFOR, Helse og Rehabilitering, Helse Sør-Øst. De ansvarlige for

gjennomføringen av prosjektet er ansatt ved helseforetaket og har ingen økonomisk interesse i

prosjektet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Materiale fra biobank:
Statinbivirkning Lipidklikken
Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst