Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Fødselsutfall hos innvandrerkvinner ved Bærum Sykehus

Vitenskapelig tittel:

Are giving birth more dangerous for the immigrant mother and child in Norway?

A study at a low risk central hospital in Vestre Viken Hospital Trust.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke om innvandrerkvinner på Bærum sykehus har flere komplikasjoner etter fødsel sammenliknet med norske kvinner. Studien er opplyst å være en observasjonsstudie med prospektiv kohort design. Det søkes om tilgang til opplysninger i sykehusets pasientjournaler for alle kvinner som fødte ved Bærum sykehus og deres nyfødte barn i tidsrommet fra juni 2009 til juni 2012. Det søkes om fritak fra samtykkekravet. Opplysningene vil bli behandlet avidentifisert i forskningsprosjektet, og med koblingsnøkkel lagret hos forskergruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2298 Prosjektstart: 03.01.2012 Prosjektslutt: 03.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjersti Sletten Bakken
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF

Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 7000

Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2011 REK sør-øst