Forskningsprosjekt


Repeterbarhet ved bruk av 3-dimensjonal ganganalyse for pasienter med traumatiske hodeskader (TBI)

Vitenskapelig tittel:
Reliabilitet av 3-dimensjonal ganganalyse for pasienter med traumatiske hodeskader (TBI)

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man gjøre ganganalyse ved hjelp av 3-dimensjonal ganganalyse for pasienter med traumatiske hodeskader (TBI). 3-dimensjonal ganganalyse benyttes for å evaluere effekt av behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/730 Prosjektstart: 10.08.2009 Prosjektslutt: 28.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rolf Moe-Nilssen
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF v/Arve Opheim
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Studieretning Fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst