Forskningsprosjekt


Legemiddelbivirkninger hos eldre

Vitenskapelig tittel:

Adverse drug reactions in the elderlyProsjektbeskrivelse:
Studiens formål er å undersøke legemiddelbivirkninger hos eldre med hensyn til urininkontinens og forstoppelse. Studien er todelt. I delstudie 1 skal man studere om det er en assosiasjon mellom bruk av legemidler og urininkontinens hos kvinner over 50 år. I delstudie 2 skal man studere om det er en assosiasjon mellom bruk av legemidler og forstoppelse hos kvinner og menn over 50 år. Det skal benyttes data fra HUNT 2 og 3, Reseptregisteret og SSB (utdanningsdatabasen).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2049 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Olav Spigset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er NTNU finansiert gjennom midler til Strategi og omstilling for 2011.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Nord.Trøndelag, HUNT


Sluttmelding/publikasjon: Legemiddelbivirkninger hos eldre
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt
28.02.2014 REK midt
21.08.2015 REK midt
21.03.2018 REK midt