Forskningsprosjekt


Pasienterfaringer med nervestimulator

Vitenskapelig tittel:

En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med nervestimulator som smertelindring ved nevropatisk ryggsmerteProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Nervestimulator er en behandlingsmetode som forstyrrer smertefølelsen pasienter med kroniske ryggsmerter opplever ved hjelp av elektriske impulser. Pasienten styrer selv hvor mye nervestimulatoren brukes. Behandlingen gir smertelindring men fjerner ikke årsaken til smerten. Behandlingen er etablert ved flere norske sykehus og en ønsker i denne studien å få mer kvalitativ kunnskap om pasientenes egne erfaringer med denne smertelindringsformen. Datainnsamlingen vil foregå gjennom semistrukturerte intervju med ca 10 pasienter over telefon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1889 Prosjektstart: 10.10.2011 Prosjektslutt: 30.08.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: elin dysvik
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ikke noe budsjett eller finansiering for dette prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest