Forskningsprosjekt


Påvirkes balanse hos kroniske hjerneslagpasienter av intensiv fysioterapibehandling med vekt på sansestimulering kombinert med funksjonell trening ?

Vitenskapelig tittel:
Påvirkes balanse hos kroniske hjerneslagpasienter av intensiv fysioterapibehandling med vekt på sansestimulering av affisert bein kombinert med funksjonell trening?

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslagpasienter utgjør en stor gruppe pasienter som ofte har vedvarende balanseproblemer. Tidligere forskning viser at det er behov for studier som undersøker om intensiv fysioterapi med vekt på sansestimulering og funksjonell trening, kan påvirke balansen hjerneslagpasienter. Formålet med studien er å se om balansen til hjerneslagpasienter påvirkes av intensiv fysioterapibehandling i form av sansestimulering av affisert bein kombinert med funksjonell trening.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/799 Prosjektstart: 16.10.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergradsprogram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi fordypning voksne, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Påvirkes balanse hos kroniske hjerneslagpasienter av intensiv fysioterapibehandling med vekt på sansestimulering kombinert med funksjonell trening ?
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst
31.05.2011 REK sør-øst