Forskningsprosjekt


Saltforstyrrelser i blodet ved innleggelse i sykehus

Vitenskapelig tittel:

Elektrolyttforstyrrelser ved innleggelse i sykehus.Prosjektbeskrivelse:
Studien er en retrospektiv undersøkelse av saltforstyrrelser hos alle pasienter som ble innlagt på Diakonhjemmet sykehus i 2010, ca. 5000 i alt. Søker skriver at saltforstyrrelser kan ha alvorlige konsekvenser, og at saltforstyrrelser er et utbredt problem blant pasienter på sykehus. Denne kartleggingen av hvor vanlig det er med saltforstyrrelser blant sykehuspasienter vil kunne føre til en bedre behandling av pasienter med saltforstyrrelser. I tillegg til denne kartleggingen, skal studien se på sammenhengen mellom saltforstyrrelser og mortalitet, og på sammenhengen mellom saltforstyrrelser og atrieflimmer. Det skal innhentes data om saltforstyrrelser, om kjønn og alder, om hvorvidt pasientene har diagnosen atrieflimmer og om pasientene er døde; opplysningene hentes fra sykehusets laboratoriums datasystem og fra sykehusets pasientadministrative system, som er koblet til Folkeregisteret. Opplysningene som registreres i prosjektet er avidentifiserte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1993 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 01.11.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anette Hylen Ranhoff
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes penger fra Helsetjeneste for Eldre (HTE), Diakonhjemmet sykehus. Da dette planlegges å være en del av et doktorgradsprosjekt er det søkt stipendmilder fra Nasjonalforeningen (Hjerteforskning), og det planlegges eventuelt å søke stipend fra Helse-sør-øst i 2012.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst