Forskningsprosjekt


Cytogenetiske undersøkelser av nevroendokrine svulster i tynntarm, pancreas og binyrer

Vitenskapelig tittel:

Cytogenetic Analysis of Gastroenteropancreatic Neuroendocrine TumorsProsjektbeskrivelse:
Omtrent halvparten av alle nevroendokrine svulster (NET) finnes i det gastrointestinale systemet og pancreas (GEP-NET). Det er store forskjeller i malignitetspotensialet hos ulike NET. Dette kan ikke alltid forutsies ved hjelp av histopatologiske undersøkelser. Dette doktorgradsprosjektet har som mål å øke forståelsen av den geno-fenotypiske sammenhengen i GEP-NET. Cytogenetiske metoder vil anvendes for å identifisere mulige genomiske prediktorer for ulike fenotypiske grupper. Vev fra 30 nevroendokrine svulster i pancreas, 30 i tynntarm, 15 i binyre, og dersom tilgjengelig, deres metastaser vil undersøkes med karyotypering og komparativ genomisk hybridisering over en tre-års periode. Cytogenetisk informasjon vil knyttes til histopatologiske og kliniske funn hos hver pasient. Vi tror at identifisering av hyppige genetiske forandringer ved hjelp av cytogenetiske metoder kan være av stor betydning i diagnostikk og inndeling av GEP-NET, og dermed i valget av best egnede behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1945 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ivar Gladhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen etiske eller praktiske utfordringer knyttet til økonomien som hører til dette prosjektet. Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Oslo universitetssykehus.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D., Nivå: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Materiale fra biobank:
Tematisk forskningsbiobank for nevroendokrine svulster ved Oslo universitetssykehus
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst