Forskningsprosjekt


Kvalitet og sikkerhet knyttet til overføring av eldre pasienter

Vitenskapelig tittel:

Quality and safety within elderly health and care services - the role of transitions and interactions.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å synliggjøre kjennetegn på god overføring og samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten i forbindelse med utskrivelse av eldre pasienter, samt utvikle en praktisk guide for sikre overføringer. Studien har fokus på pasientsikkerhet og hvordan denne blir ivaretatt når eldre pasienter skrives ut fra sykehus til kommunehelsetjenesten (sykehjem eller egen bolig). Studien vektlegger helsepersonells, pasienters og pårørendes erfaringer og opplevelser knyttet til slike overføringsprosesser. Denne studien inngår i et større forskningsprosjekt (Quality and safety within elderly health and care services – the role of transitions and interactions) ved Universitetet i Stavanger. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Helse Vest og UiS. Det er planlagt å inkludere 640 personer som er pasienter, pårørende eller helsepersonell. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1978 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Karina Aase
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Vest, Universitetet i Stavanger, NFRForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 640

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin & Helse, Risikostyring & Samfunnssikkerhet, Nivå: postdoktor/doktorgradsprosjekt
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Kvalitet og sikkerhet knyttet til overføring av eldre pasienter
Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst
12.09.2012 REK sør-øst
17.10.2012 REK sør-øst
28.11.2012 REK sør-øst
05.05.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst