Forskningsprosjekt


Forenklet versus etablert PDT av basalcellecarcinom

Vitenskapelig tittel:

A randomized, controlled-blinded, multi-centre study of photodynamic therapy with methyl-aminolevulinate comparing a simplified regime with the approved regime in patients with clinical low-risk superficial and nodular basal cell carcinoma.Prosjektbeskrivelse:
Basalcellecarcinomer (BCC) er den hyppigste form for kreft i Norge. Fotodynamisk behandling (PDT) har vært godkjent for BCC i Norge siden 2003. Standard PDT-behandling for BCC er to behandlingsrunder med 7-10 dagers mellomrom. Studier med en behandlingsrunde har vist helbredelses rate opp til 75 %. Mange BCC-lesjoner trenger derfor ikke to behandlingsrunder. Denne studien skal sammenligne behandlingseffekten (”lesions cure rate and cosmetic outcome”) av en forenklet PDT-behandlingsprosedyre (PDTx1, kontroll etter 3 måneder, og eventuelt en ny PDT behandling dersom ikke komplett respons) med dagens standard behandling for BCC. I tillegg vil vi se på behandlingseffekt i forhold til tumortykkelse, histologisk subtype og immunhistokjemiske karakteristika av BCC-lesjonene. Studien skal benytte data fra pasientjournaler samt biologisk materiale (biopsier). Prosjektet er en nasjonal multisenterstudie som skal inkludere 277 deltakere etter skriftlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2048 EudraCT-nummer: 2011-004797-28 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eidi Christensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen finanisering.

Økomomisk støtte via Norsk forening for Dermatologi og Venerologi.

Økonomisk støtte fra Kreftfondet, St Olavs Hospital HF.

Søkt Helse og Rehab og Norsk ForskningsrådForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 277

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D og Post Doc., Nivå: universitet
Materiale fra biobank:
IKM, Det medisinske fakultet, NTNU
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt
19.04.2013 REK midt