Forskningsprosjekt


Hjerneslag, risikofaktorer og prognose Helse-Nord og Helse-Midt

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet utgår fra slagenhetene i UNN-Tromsø, UNN-Harstad og St Olav og bygger på samarbeid mellom geriatri, indremedisin og nevrologi. Det er også et bredt tverrfaglig samarbeid. Prosjektet fremmer tverrfaglig samarbeid innen forskning og klinisk pasientarbeid. Hovedmål med prosjektet er å identifisere faktorer som påvirker prognosen ved hjerneslag. Delstudie 1: Bestemme betydningen av høy-sensitiv-CRP, interleukin-6, fibrinogen og leukocytter med tanke på død og vaskulære hendelser over en 20 års periode blant slagoverlevere sammenliknet med en matchet kontrollgruppe uten hjerneslag. Delstudie 2: Identifisere symptomer og tegn som predikerer henholdsvis "sann" eller feilaktig hjerneslagdiagnose. Delstudie 3: Identifisere prediktorer for funksjonsnivå målt med mRS 1 år etter sykdomsdebut, hos pasienter innlagt i slagenhet, og betydningen av svelgevansker og forhøyede inflammasjonsmarkører i akuttfasen spesielt. Prosjektet utgår fra slagenhetene i UNN-Tromsø, UNN-Harstad og St Olav og bygger på samarbeid mellom geriatri, indremedisin og nevrologi. Det er også et bredt tverrfaglig samarbeid. Prosjektet fremmer tverrfaglig samarbeid innen forskning og klinisk pasientarbeid. Hovedmål med prosjektet er å identifisere faktorer som påvirker prognosen ved hjerneslag. Delstudie 1: Bestemme betydningen av høy-sensitiv-CRP, interleukin-6, fibrinogen og leukocytter med tanke på død og vaskulære hendelser over en 20 års periode blant slagoverlevere sammenliknet med en matchet kontrollgruppe uten hjerneslag. Delstudie 2: Identifisere symptomer og tegn som predikerer henholdsvis "sann" eller feilaktig hjerneslagdiagnose. Delstudie 3: Identifisere prediktorer for funksjonsnivå målt med mRS 1 år etter sykdomsdebut, hos pasienter innlagt i slagenhet, og betydningen av svelgevansker og forhøyede inflammasjonsmarkører i akuttfasen spesielt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2016 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torgeir Amandus Engstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt finansiering i Helse NordForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: pHD, Nivå: pHD
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord