Forskningsprosjekt


Tidlig støttet utskrivelse av hjerneslagpasienter - UNN Tromsø

Vitenskapelig tittel:

Tidlig støttet utskrivelse av hjerneslagpasienter - UNN Tromsø

Tidlig støttet utskrivelse av hjerneslagpasienter - UNN TromsøProsjektbeskrivelse:
Studiens formål er å undersøke funksjonsnivå hos hjerneslagspasienter innlagt ved slagenheten UNN og bosatt i Tromsø kommune. Pasientene skal randomiseres til utskriving med tidlig støttet utskrivelse (ESD) eller konvensjonell oppfølging. Gruppene følges opp med telefonisk kontakt etter 3 mndr., 1 og 2 år. Det skal benyttes data fra Norsk Hjerneslagsregister og opplysninger innhentet ved rutinemessige undersøkelser og prøver ifm. opphold på slagenheten. Samtykke innhentes fra samtlige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2044 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torgeir Amandus Engstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkes finansiert gjennom frskningsmidler fra Helse-Nord RHFForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt