Forskningsprosjekt


Endring av mortalitet hos psykiatriske pasienter i Troms og Finnmark 1980-2009

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal belyse utviklingen i mortalitet hos psykiatriske pasienter i perioden 1980-2009. Dette gjøres ved at kvalitetsregisteret for de psykiatriske avdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge kobles til det norske dødsårsaksregisteret. Det vil bli gjort sammenligninger mellom kjønn, diagnosegrupper, tidsperioder, og tvangsinnlagte vs. frivillig innlagte. Dessuten vil det bli gjort sammenligninger med mortaliteten i normalbefolkningen. tilsvarende opplysninger finnes for psykiatriske pasienter i Verona, Italia. Mortaliteten hos pasienter i de to landene vil derfor kunne sammenlignes, for å prøve å identifisere faktorer ved helsetjenesten som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1972 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Høye
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord vil bli søkt om å finansiere prosjektetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6500
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 3000

Sluttmelding/publikasjon: Endring av mortalitet hos psykiatriske pasienter i Troms og Finnmark 1980-2009
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
20.06.2013 REK nord
20.06.2013 REK nord
20.02.2014 REK nord
03.04.2014 REK nord
07.01.2016 REK nord
23.05.2019 REK nord