Forskningsprosjekt


Medikamentell abort

Vitenskapelig tittel:
Implementation of medical abortion

Prosjektbeskrivelse:
Medikamentell abort med bruk av mifepristone og misoprostol har vært i bruk i Framkrike siden 1988 og er en veldokumentert metode for tidlige 1. trimesteraborter. De siste 10 årene har modifiserte behandlingsregimer blitt utviklet og tilbys også ved sene 1. trimester aborter og 2. trimester aborter. Medikamentell abort anvendes i dag i et økende antall nasjoner. Kvinneklinikken i Bergen var den første klinikken i Norge som tok i bruk metoden i 1998. Klinikken har ca 1000 aborter i året og har høstet mange erfaringer med metoden. Målet med dette prosjektet er å kvalitetssikre den behandlings som tilbys samt kunne øke og forbedre tilbudet til denne pasientgruppen og gi en best mulig behandling med lav komplikasjonsrate, høy pasienttilfredshet og lave kostnader. Medikamentell abort og provosert abort i seg selv er behandling som utløser mange politiske kontroverser. Medikamentell abort har nå vært tilgjengelig i Norge i over 10 år og vi ønsker å se på hvordan forholdet mellom medikamentell og kirurgisk abort har utviklet seg lokalt ved egen klinikk og nasjonalt i denne tidsperioden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/738 Prosjektstart: 26.04.1997 Prosjektslutt: 20.04.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Line Bjørge
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram UiB, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
11.04.2013 REK vest
11.09.2014 REK vest
06.06.2017 REK vest