Forskningsprosjekt


Kjønnsbasert vold, etnisitet og psykisk helse. Et underprosjekt i SAMINOR II

Vitenskapelig tittel:

Gender Based Violence, Ethnicity and Mental Health - a subproject in SAMINOR IIProsjektbeskrivelse:
Kjønnsbasert vold, etnisitet og helse De to vanligste formene for kjønnsbasert vold (GBV) er seksuell vold og partnervold (IPV). Internasjonalt har man funnet store forskjeller i prevalensen av GBV. GBV i urbefolkninger har vært lite undersøkt. Det er funnet en høyere forekomst på Grønland enn i Danmark, samt etniske ulikheter i kjønnsmønsteret. Hittil har ingen undersøkelser vært utført i samisk befolkning. Målet for prosjektet er (1) å sammenlikne prevalensen av GBV hos kvinner og menn i samisk og norsk befolkning, (2) å undersøke hvordan psykisk, fysisk og seksuell vold påvirker helsen i ulike etniske grupper, (3) om ulike typer av GBV, alvorlighetsgrad og alder da volden / overgrepet fant sted kan ha ulik helsemessig effekt avhengig av kjønn og etnisitet, og (4) om GBV kan forklare sosiale forskjeller i helsetilstand. Undersøkelsen vil kunne øke vår forståelse av sammenhengen mellom GBV, etnisitet og helse og ha betydning når det gjelder å utvikle tjenestetilbudene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1954 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Cecilie Javo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord, Sametinget, SANKS

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 24000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

"Helse-og levekårsundersøkelse i områder med samisk bosetning" - SAMINOR II


Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
08.01.2015 REK nord
08.01.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
09.03.2017 REK nord
01.02.2018 REK nord