Forskningsprosjekt


Seksuelle overgrep blant flyktninger fra Palestina

Vitenskapelig tittel:

Child sexual abuse among Palestinian refugeesProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en deskriptiv studie hvor en skal gjennomgå 50 journaler fra barn utsatt for seksuelle overgrep og som mottar behandling av psykolog. Barna er bosatt i de palestinske flyktningleirene Nahr el-Bared og Beddawi, omkring byen Tripoli, nord i Libanon. Hensikten med prosjektet er å gjennomføre en systematisk kunnskapskartlegging av helsemessige, sosiale og kulturelle aspekter ved seksuelle overgrep mot barn i flyktningleir. En vil legge vekt på hvordan overgrepet kom frem og barnets psykiske helse i ettertid. Ved hjelp av et dataregistreringsskjema vil informasjon hentes fra journalene og bearbeides kvantitativ. Dataregistreringsskjemaet vil først utføres på en pilotstudie og kan i etterkant endres noe. Full anonymisering og avpersonifisering av data vil gjennomføres, det vil kun bli registrert alder og kjønn. En håper med dette prosjektet å inspirere til videre forskning og kunnskapsutvikling om et betydelig underrapportert fenomen og bedre helsetilbudet for barn i flyktningleire.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2238 Prosjektstart: 09.01.2012 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU har bevillget 20 000 kr til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Hovedoppgave, 10 semester
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt
20.01.2012 REK midt
27.11.2015 REK midt