Forskningsprosjekt


Europeisk mortalitets og intensivbehandlings studie

Vitenskapelig tittel:

European mortality and length of ICU stay evaluation (ELOISE)

A multi-centre European observational study to assess whether patients admitted to the ICUs with availability of intermediate care unit (IMCU) have lower hospital mortality than those admitted to the ICUs without availability of IMCU.Prosjektbeskrivelse:
ELOISE (European mortality and length of ICU stay evaluation) er en Europeisk, forskerinitiert, uavhengig, multisenterstudie som skal undersøke sykehusdødelighet hos intensivpasienter som innlegges i sykehus med og uten intermediæravdelinger. Studien skal også evaluere effekten på reinnleggelser, 90-dagers dødelighet og liggetid. Det skal inkluderes totalt 150 deltakere i studien i Norge av 12000 pasienter totalt. Datainnsamlingen baserer seg på journaler ved intensivavdelingen. Data skal anonymiseres før avlevering til ELOISE studiesenter og samles inn som anonymisert i form av papirskjemaer. Innhenting av 90-dagers opplysninger vil foregå lokalt og være basert på en engangssammenkobling av pasientens løpenummer og de lokale intensivdatabaser. Pasientgruppen anses vanskelig å studere på grunn av problemer med aktivt samtykke, men det skal ivaretas med passivt samtykke i form av informasjonsskriv som utleveres ved utskrivelse fra intensivavdelingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1933 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristian Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst