Forskningsprosjekt


Bruk av Glidescope samlignet med trad. laryngoskopi ved prehospital intubasjon

Vitenskapelig tittel:

Use of the GlideScope® Ranger compared to conventional laryngoscopy for prehospital intubation in emergency patients: a multicenter, prospective randomized control trialProsjektbeskrivelse:
Dette er en prospektiv, randomisert, kontrollert studie som skal sammenligne to ulike metoder for luftveissikring; tradisjonell laryngoskopi og bruk av glidescope. Glidescope er CE-godkjent og mye brukt intrahospitalt. Studien skal gjøres på voksne pasienter som trenger sikring av luftveiene prehospitalt, og skal inkludere totalt 200 pasienter i Norge og Østerrike, hvorav 50 i Norge. Protokollen er godkjent av etisk komité i Østerrike.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2040 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 01.10.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Boris Erwied
Forskningsansvarlig(e):  Ålesund sykehus
Ålesund sjukehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Fått låne utstyr. ellers ingen finansering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt
21.10.2011 REK midt