Forskningsprosjekt


Optimalisering av dyrkningsmetode for chondrocytter

Vitenskapelig tittel:
Isolering, in vitro dyrking og karakterisering av humane kondrocytter

Prosjektbeskrivelse:
Slitasjegikt er et resultat av leddbruskskader. Behandlingsformen som fungerer best er transplantasjon av dyrkede bruskceller. Man ser det imidlertid som nødvendig å videreutvikle og forbedre metoden. I denne studien ønsker man å dyrke bruskcellene i et biomateriale som er egnet for formålet. I tillegg ønsker man å benytte mesenchymale stamceller (MSC) fra beinmarg for å undersøke om det kan egne seg. Man ønske å sammenligne MSC og bruskceller plassert i ulike biomaterialer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/742 Prosjektstart: 31.08.2009 Prosjektslutt: 01.05.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Engebretsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: forskerlinjen
Del av forskningsprogram: En randomisert studie med bruskceller eller mesenchymale stamceller implantert i et Hyaluronsyreschaffold for å reparere leddbruskdefekter
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst
01.09.2009 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst