Forskningsprosjekt


Validering av modifisert selvevalueringsversjon av Harris HipScore (sHHS) mot Harris Hip Score.

Vitenskapelig tittel:

Metodestudie av verktøy for pasientfornøydhet, funksjon og smerteProsjektbeskrivelse:
Som ledd i rutinemessig kvalitetssikring av operasjoner ønsker prosjektgruppen å sammenligne funksjon og smerte i hofteleddet før og etter operasjonen. Oppfølgingsrate er avhengig av praktisk gjennomføring og kompleksitet i spørreskjema. Man vil benytte Harris Hip Score (HHS) som ble utviklet i 1967 og er fortsatt det mest brukte scoringskjema for å evaluere hoftelidelser og resultat av slik behandling. HHS skal utføres av helsefaglig personell og krever derfor at pasienten møter til konsultasjon. Man ønsker primært å sammenligne en norsk modifisert versjon av HHS som kan besvares av pasienten på et ark. 91 prosent av fullt score hentes fra identiske spørsmål, men uten veiledning fra helsepersonell. Objektiv undersøkelse av bevegelighet og deformitet (9 prosent) er erstattet med to spørsmål som gir uttrykk for denne delen av scoret. Hvis denne gir tilstrekkelig samsvar med validerte skjema er det ønskelig å benytte den enkle modifiserte versjonen i rutinemessig resultatoppfølging.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1976 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 01.05.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Einar Amlie
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering fra kirurgisk klinikk. Prosjektleder har 50% av stillingen avsatt til forskningsarbeidForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Local and national databases in the study of function, quality of life and complications of total hip replacement, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

Local and national databases in the study of function, quality of life and complications of total hip replacement


Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst