Forskningsprosjekt


Blodtyper og blodtypeantistoff i svangerskapet - en pilotundersøkelse i Zanzibar

Vitenskapelig tittel:

Blood phenotypes and Maternal Alloimmune Antibodies in reproductive women in ZanzibarProsjektbeskrivelse:
I dette prosjektet søker en å erverve seg kunnskap for å bedre kunne hjelpe pasienter med blodtypeantistoff, særlig hos gravide. De vil også igangsette utvidet blodtyping av blodgivere for å være bedre sikre på at de gir rett blod til pasienter som trenger blodoverføring. Målet med prosjektet er at det skal være starten på forbedring av de blodtypeserologiske metoder ved sykehuset i Zanzibar.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1885 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 28.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Haukeland universitetssykehus ved Enhet for internasjonalt samarbeid og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin skal finansiere pilotstudien. Pilotstudien er omtalt i en øknad til Helse Vest.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 1000

Sluttmelding/publikasjon: Del en av prosjektet er gjennomført som planlagt, del to ble ikke gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
10.01.2018 REK vest