Forskningsprosjekt


Forbedring av mental helse og omsorg i livets slutt gjennom kompleks intervensjon hos pasienter på sykehjem: En klynge randomisert studie

Vitenskapelig tittel:

Improving mental health and end-of-life care by complex intervention in nursing home patients: A cluster randomized clinical trial of efficacyProsjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien er døende pasienter og de plager disse har i slutten av livet. Det er utviklet et program VelKOMST som søker å kombinere ulike tiltak for håndtering av pasienter i terminalfasen av livet, da spesielt med tanke på bruk av medikamenter som kan gi både bivirkninger og ikke fungere slik som ønsket. . I denne studien vil en teste ut dette programmet, først ved en pilotstudie og så gjennom å randomisere pasienter til enten VelKOMST eller til dagens praksis. Deltakelse innebærer uttesting ved hjelp av testbatteri for geriatriske pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1884 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 30.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bettina Husebø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

det er søkt midler fra NFR, det skal søkes midler fra Helse-Vest, UiB, Kavli forskningssenter for demens og aldring; det vil bli støtte fra Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger

det er søkt midler fra NFR, det skal søkes midler fra Helse-Vest, UiB, Kavli forskningssenter for demens og aldring; det vil bli støtte fra Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), StavangerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 9
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 2

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Eldremedisin, Nivå: PHD
Del av forskningsprogram:

Tilknyttet til Regionalt kompetansesenter i eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger


Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest