Forskningsprosjekt


Behandling av kroniske bukveggssmerter

Vitenskapelig tittel:

Treatment of abdominal cutaneous nerve entrapment syndromeProsjektbeskrivelse:
Kroniske bukveggssmerter skyldes at en eller flere hudnerver kommer i klem under forløpet gjennom bukveggens bindevevshinne. Dette er en ofte oversett og underdiagnostisert tilstand. Disse pasientene blir ofte kasteballer mellom fastlege og andre spesialister, ettersom tilstanden er dårlig beskrevet i lærebøker og ikke kan påvises ved medisinsk bilde-diagnostikk. Det foreligger heller ikke noe etablert behandlingstilbud for denne pasientgruppen, selv om injeksjoner med lokalbedøvelse og kirurgisk spalting av bindevevshinnen har vært forsøkt. Ved gastrokirurgisk avdeling har man god erfaring med kirurgisk spalting av åpningen i bukveggens bindevevshinne for å øke plassforholdene for denne nerven. Selv om vår erfaring med dette inngrepet er god, foreligger det dårlig dokumentasjon for at dette inngrepet virker. Vi ønsker å inkludere pasienter med denne tilstanden i en studie hvor vi sammenligner effekten av injeksjoner med lokalbedøvelse og kirurgisk spalting av bindevevshinnen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1948 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erling Aarsæther
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse-NordForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 44

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
12.01.2012 REK nord