Forskningsprosjekt


Restitusjonsprosessen etter fotballkamp2

Prosjektbeskrivelse:
For å optimalisere en treningsprosess må forholdet mellom trening (kamp) og restitusjon balanseres med både forsiktighet og nøyaktighet. I den praktiske trenings- og konkurransehverdagen vil det likevel alltid være et ønske å finne tilnærminger til hvordan restitusjonsforløpets varighet kan kortes ned. Dette er av spesiell betydning for idretter hvor konkurranser med kort mellomrom kan forekomme (2 til 4 pr uke). Gode restitusjonsmetoder betyr at man kan trene mer. I dette prosjektet er det ønskelig å måle i hvor stor grad fotballspillere er restituerte 23-25 timer etter fotballkamp. Dette kan være viktig informasjon når plassering av ny treningsøkt i etterkant av fotballkamp skal foretas. Videre er det slik at flere fotballklubber har en praksis hvor det gjennomføres restitusjonstrening 16-20 timer etter fotballkamp (sesongene 2008-2009). Det vil derfor gjennom dette prosjektet være ønskelig å se i hvor stor grad denne praksisen påvirker restitusjonsforløpet. Prosjektdeltakerne deles i tre grupper, to intervensjonsgrupper og en hvile-kontrollgruppe. Så gjennomfører de et testbatteri i uthvilt tilstand, umiddelbart etter fotballkamp og ca 24 timer etter fotballkamp. De to intervensjonsgruppene gjennomfører sine treningsøkter ca 18 timer etter fotballkamp. Forskningsspørsmålet er om intervensjonsgruppene oppnår større grad av restitusjon enn hvile-kontrollgruppen målt ca 24 timer etter fotballkamp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/809 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 17.12.2009

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aasmund Holand
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Idrett, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord
03.09.2009 REK nord