Forskningsprosjekt


Arbeid som en helsefremmende aktivitet - Josephine Simiyu

Vitenskapelig tittel:

FolkehelsevitenskapProsjektbeskrivelse:
Masteroppgaven har som hensikt å se på betydning av arbeid som aktivitet for mennesker som har, eller har opplevd å ha en psykisk lidelse. Man ønsker å skaffe seg kunnskap om hvorvidt arbeid kan bidra til å fremme helse. Hvilken betydning kan arbeid på et Fontenehus ha for helsen til mennesker med psykiske lidelser? De sentrale spørsmål jeg vil forsøke å svare på i oppgaven er; • Kan det å ha et arbeid fremme psykisk helse? • Kan arbeid bidra til bedre selvbilde og mestring?
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1696 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder:
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ingen

ingenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst