Forskningsprosjekt


the Trondheim young stroke study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å bygge opp et omfattende register for fremtidige forskning og deltakelse i nasjonale samarbeidsprosjekter. Registeret skal innholde helseopplysninger fra alle akutte slagpasienter under 60 år innlagt ved Avdeling for Nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi ved St. Olavs Hospital. Data samles inn vha. klinisk undersøkelse, spørreskjema og intervju, men det er ikke planlagt andre intervensjoner enn hva vanlig diagnostikk og behandling tilsier. Det er kun en systematisert registrering av helseopplysningene. Registeret skal være samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2031 Prosjektstart: 15.01.2011 Prosjektslutt: 15.09.2031

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Forskningsansvarlig(e):  St. Olsvs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institusjonen har driftsmidler, prosjektet skal i stor grad foregå innenfor ordinær drift.

Institusjonen har driftsmidler, prosjektet skal i stor grad foregå innenfor ordinær drift.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Del av forskningsprogram:

Norstroke/Bergen Stroke study


Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2011 REK midt