Forskningsprosjekt


Validering av PsAID skår - et nytt mål for sykdomsaktivitet for personer med psoriasisgikt

Vitenskapelig tittel:

Elaboration and validation of the EULAR patient-derived Psoriatic Arthritis Impact of Disease Score (PsAID) based on patients’ perception of the impact of the disease on dimensions of health; international validation studyProsjektbeskrivelse:
Psoriasisgikt er en kronisk, betennelsesaktig revmatisk sykdom som kan affisere hud, ledd og ryggsøylen. Sykdommen medfører ofte kløe, leddsmerter, stivhet i rygg og bevegelsesproblemer. Den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR støtter gjennomføringen av et internasjonalt prosjekt der man ønsker å utvikle og validere et nytt spørreskjema for måling av sykdomsaktivitet og livskvalitet ved psoriasisgikt (PsAID skår). 13 pasienter med psoriasisgikt identifiserte 16 helseområder som sykdommen har størst innflytelse på. Dernest ble disse områdene rangert av over 100 pasienter og etter dette sitter man igjen med 8 eller 12 kjerneområder som er ansett som mest viktige. Denne undersøkelsen vil gi disse områdene en vekt i henhold til deres viktighet. Man vil kunne beregne en PsAID skår (PsAID12 og PsAID8) og undersøke sammenhenger mellom disse skårene og andre mål for sykdomsaktivitet og helserelatert livskvalitet, samt undersøke reliabilitet og sensitivitet for endring.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1695 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 01.10.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tore Kristian Kvien
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR (www.eular.org) og interne midler på Diakonhjemmet Sykehus. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst