Forskningsprosjekt


En epidemiologisk studie av flerlinger i Norge.

Vitenskapelig tittel:
The epidemiology of multiple births. Clinical implications and association with reproductive technology.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn og formål: Forekomst av tvillinger er økende i Norge. Tvillingsvangerskap er forbundet med betydelige komplikasjoner for mor og barn. Studien vil undersøke utfall av tvilling- og trillingsvangerskap med tanke på forekomst, svangerskapsvarighet, fødselsvekt, perinatal død og langtidskonsekvenser. Forskningsspørsmål: 1. Økende tvillingforekomst i Norge. Artikkel publisert. Vi viste at forekomst av tvillinger har økt med 100% de siste 20 år. Dette skyldes vesentlig økende maternell alder og bruk av assistert befruktning, men stratifiserte analyser viste at tvillingsvangerskap etter naturlig konsepsjon også hadde økt 60 %. 2. Ingen har tidligere beskrevet forekomst og svangerskaputfall av trillingsvangerskap i Norge. MFR har data vedrørende 520 komplette trillingsvangerskap, dvs 1560 fødte trillinger. Studien fokuserer på hvordan trillinger klarer seg i forhold til tvillinger og enkeltfødte med tanke på svangerskapslengde, fødselsvekt og perinatal død. Artikkel innsendt. 3. I tillegg til at tvillingforekomsten er økt, har også andel født preterm økt relativt og er nå 48%. Vi ønsker å sammenligne utfall av preterm tvillinger og trillinger med preterm enkeltfødte i forhold til nevromotorisk utvikling, morbiditet, vekst, langtidsoverlevelse, utdanning og reproduksjon i neste generasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/972 Prosjektstart: 31.08.2008 Prosjektslutt: 30.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Tandberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord