Forskningsprosjekt


Vil fjerning av endometriose cyster på den ene eller begge eggstokkene påvirke fruktbarheten?

Vitenskapelig tittel:

"Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian function after laparoscopic cystectomy for unilateral and bilateral endometrioma(s)"Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å identifisere kvinner med høy risiko for redusert fruktbarhet etter kirurgisk fjernning av ensidig eller tosidig endometriose cyster på eggstokkene, slik at dette kan tas hensyn til ved fremtidige inngrep på denne pasientgruppen. Hovedspørsmålet som skal undersøkes er om nivået av anti-Müller hormoner endrer seg etter operasjonen, og om det utgjør noen forskjell om det er ensidig eller tosidig endometriose. Anti-Müller hormon (AMH) anses som en pålitelig og lett tilgjengelig markør for ovarial reserve, et mål for fruktbarhet. Prosjektet skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid. Det skal rekrutteres 46 pasienter fra gynekologisk poliklinikk Ullevål. Det er utarbeidet et informasjonsskriv der det forklares at det skal tas ”en blodprøve før operasjonen og fem ganger etter operasjonen (1 uke, 1 måned, 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder etter operasjonen). … Alle deltakere blir innkalt til kontroll med ultralydundersøkelse et halvt år etter operasjonen. Alle deltakere blir også bedt om å fylle ut et kort spørreskjema halvannet år og tre år etter operasjonen. Det skal foretas kliniske undersøkelser. Det tas blodprøver og gjøres ultralydundersøkelser.” Utvalget er 200 kvinner som er henvist til operasjon for fjerning av endometriose cyster. Studien er dermed observasjonell og påvirker ikke behandlingen av kvinnene. Undersøkelsene anses ikke å utgjøre noen risiko for kvinnene. Spørreskjemaet omhandler demografiske data, sykehistorie og medisinbruk som kan påvirke hormonnivåene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1758 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Julie Verket
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i OsloForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 46

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Prosjekt 11-2011
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst