Forskningsprosjekt


Ungdom og kroniske smerter

Vitenskapelig tittel:

Hvordan opplever ungdom at kroniske smerter påvikrer livene deres, og hvordan opplever de egen mestringsevne etter behandling?Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en mastergradsstudie der hensikten er å undersøke hvordan ungdom opplever at kroniske smerter påvirker livene deres, og om de opplever økt mestring etter behandling av et tverrfaglig smerteteam. Utvalget vil bestå av 6-8 ungdommer i alderen 12–18 år som har fått behandling ved Rikshospitalet de siste tre år. Man vil anvende et kvalitativt forskningsintervju. Det skal ikke innhentes journaldata, kun opplysninger personene selv gir.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1750 Prosjektstart: 25.09.2011 Prosjektslutt: 22.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørg Christiansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Evt. reiseutgifter vil bli dekket av arbeidsgiver etter avtale. Ellers egenfinansiert.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk sykepleievitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst