Forskningsprosjekt


En studie av akuttfase og langtidsutkomme hos pasienter med moderat hodeskade

Vitenskapelig tittel:

Tidlige indikasjoner på funksjonsnedsettelse etter moderat hodeskade.En studie av data fra hodeskadeprosjektet ved St. Olavs Hospital.

 Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å studere pasienter med moderat hodeskade innlagt ved St. Olavs Hospital, kartlegge observasjon og behandling i akuttforløpet, samt studere hvorvidt dette kan ha innvirkning på pasientenes langtidsutkomme. Man vil se på avvik fra gitte fysiologiske variabler de tre første døgn etter hodeskade og om disse gir funksjonsnedsettelse hos pasienter med moderat hodeskade ett år etter hodeskaden fant sted. Det skal benyttes allerede innsamlede data fra Hodeskaderegisteret og retrospektive data fra sykehusjournal. Studien vil omfatte både barn og voksne. Samtykke foreligger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1804 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Vik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Bestilling av pasientjournaler fra arkiv dekkes av Nevrokirurgisk avdeling, ellers ingen utgifter knyttet til dette prosjektetForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 140

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk helsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: En studie av akuttfase og langtidsutkomme hos pasienter med moderat hodeskade
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt
13.01.2017 REK midt