Forskningsprosjekt


Kronisk utmattelsessyndrom og kognitiv funksjon

Vitenskapelig tittel:

Kronisk utmattelsessyndrom og kognitiv funksjonProsjektbeskrivelse:
Kronisk utmattelsessyndrom er kjennetegnet av invalidiserende utmattelse. Forståelse av årsaker til syndromet mangelfull. Flertallet av pasientene rapporterer om subjektive kognitive symptomer som de opplever gir redusert funksjon. Få studier har undersøkt objektiv kognitivt funksjonsnivå. Studiene er beheftet med metodiske svakheter hva angår bruk av formelle diagnosekriterier, kontroll av komorbid psykisk lidelse samt bruk av kontrollgruppe. Funn av objektive kognitive svekkelser er inkonsistente og det foreligger ingen entydig kognitiv profil. Pasientene som rammes av kronisk utmattelse er ofte i ung voksen alder. Nåværende studie vil undersøke: (1) hvilke pasienter med syndromet som rammes av svikt, (2) type svikt og (3) sammenheng med kliniske variabler. Kunnskap om kognitivt funksjonsnivå, i tillegg til psykososial fungering, kan gi viktige bidrag til forståelse av lidelsen og hvordan en best kan tilrettelegge rehabiliterings- og behandlingsintervensjoner for denne pasientgruppen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1709 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marianne Halvorsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker om Ph.D.-stipend (rundsum) fra forskningsmidler i Helse Nord for 2012.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD program i psykologi eller helsevitenskap, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord