Forskningsprosjekt


Kronisk tretthetssyndrom og internettsamfunn

Vitenskapelig tittel:
Chronic Fatigue Syndrome and Internet Communities

Prosjektbeskrivelse:
Funksjonelle somatiske syndromer er en samlebetegnelse på flere beslektede syndromer som karakteriseres mer av nedsatt funksjon enn påvisbare fysiske abnormaliteter. Kronisk tretthetssyndrom (CFS)/myalgisk encefalopati (ME) er funksjonelt somatiske syndromer. I studien skal man undersøke hvordan pasientgruppene forholder seg til internett som informasjonskilde om egen tilstand. Konkret skal man se på hvilke diskurser det er som dominerer diskusjonsforaene for CFS/ME, hvor aktivt disse pasientene bruker diskusjonsfora sammenlignet med andre pasientgrupper, hvilken informasjon om behandling det er som gjøres tilgjengelig via nettsider for syndromene CFS/ME og om informasjonen i tråd med evidensbasert behandling for tilstanden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/965 Prosjektstart: 12.08.2009 Prosjektslutt: 24.11.2009

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  HEMIL senteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologstudiet, Nivå: Siste semester
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst