Forskningsprosjekt


Akutt slag -evaluering av informasjonskampanje og trombolysealarm

Prosjektbeskrivelse:
Rask akutt behandling i slagenheter samt trombolyse (løse opp blodproppen) kan redusere de alvorlige konsekvenser av hjerneslag. Tid er mest kritisk ved trombolyse som bare er dokumentert å være effektivt de første 4, 5 timer etter symptomdebut. I Norge får <5 % av slagpasienter trombolyse. Hovedårsakene til det lave antall er at pasientene kommer for sent til sykehus og/eller at den akutte utredning i sykehus tar for lang tid. Denne prospektive studien er todelt. Formålet med delstudie 1 er å evaluere om en informasjonskampanje om akutte slagsymptomer til befolkningen i Midt-Norge bidrar til at flere pasienter kommer raskt til sykehuset. Formål med delstudie 2 er å undersøke om en trombolysealarm der et eget trombolyseteam ved St Olavs hospital varsles og møter pasienten i akuttmottaket bidrar til raskere utredning og behandling. Studien vil omfatte 150 pasienter i delstudie 1 og 50 pasienter i delstudie 2, begge går over 6 måneders studieperiode.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1803 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil som anført bli søkt Kontaktutvalget mellom St Olavs Hospital og DMF, NTNU om støtte. I tillegg vil slagenhetens forskningsfond gå inn med støtte i den grad dette er nødvending. Vi håper også å få engasjert medisinstudenter som event kan bruke studien som hovedoppgave eller som oppgave i tilknytning til forskerlinjenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt