Forskningsprosjekt


4 års overlevelse blant 513 langtidspasienter i 7 sykehjem i Bergen - Norge - Liv Berven

Vitenskapelig tittel:

Four year mortality among 513 long-term patient in seven nursing homes in Bergen, NorwayProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en fortsettelse og videreføring av den kliniske delen av prosjektet: «The effect of an EPJ/TQM system on medical quality in strategically selected Norwegian nursing homes.» I prosjektet ble det samlet detaljert informasjon om 513 langtids pasienter i 7 sykehjem i Bergen. I materialet fant man omfattende forskjeller i behandling og bruk av medikamenter på sykehjemmene. Man fant også store individuelle forskjeller i behandlingen av hjertesvikt, warfarinbehandling, veierutiner osv. Man vil nå, 4 år etter datainnsamling, undersøke dødelighet hos de 513 pasientene som gruppe og i forhold til undergrupper. 7 sykehjem deltok i implementeringen av GDB, et strukturert medisinske beslutningsstøtte system. Etter prosjektperioden fortsatte to av sykehjemmene med GBD. Man skal undersøke total dødelighet hos langtidspasientene i sykehjem og se på forskjellene i dødelighet mellom institusjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/116 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 23.11.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: liv.berven@betanien.no
Forskningsansvarlig(e):  Betanien Diakonale Høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foregår innenfor egen arbeidstid. Søker midler fra Legeforenings kvalitetssikringsfond til statestikkarbeidhjelp, språktjenester og formidling.

 

Foregår innenfor egen arbeidstid. Søker midler fra Legeforenings kvalitetssikringsfond til statestikkarbeidhjelp, språktjenester og formidling.

 

Foregår innenfor egen arbeidstid. Søker midler fra Legeforenings kvalitetssikringsfond til statestikkarbeidhjelp, språktjenester og formidling.

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 513

Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst