Forskningsprosjekt


Utvikling av et spørreskjema for å kartlegge endetarmsplager hos pasienter som får eller har fått strålebehandling mot bekkenet

Vitenskapelig tittel:

An international field study of the reliability and validity of a proctitis specific quality of life module (EORTC QLQ-PRT21)Prosjektbeskrivelse:
Pasienter som får strålebehandling mot bekkenet kan bivirkninger fra endetarmen som følge av behandlingen. Det er blitt utarbeidet et spørreskjema som omhandler slike plager. Skjema benevnes EORTCQLQ-PRT23. Målet med denne studien er å teste skjemaets struktur, reliabilitet og validitet samt tverrkulturell anvendbarhet blant et større antall kreftpasienter som mottar strålebehandling mot bekkenet. Pasienter vil bli rekruttert fra Norge, Australia, Tyskland og Frankrike.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1802 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 30.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jo-Åsmund Lund
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt
20.01.2012 REK midt