Forskningsprosjekt


RE-ALIGN EXTENSION:

Vitenskapelig tittel:

Evaluation of the long term safety of the use of dabigatran etexilate in patients with a bileaflet mechanical heart valve.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å samle inn langtidssikkerhetsdata for dabigatran gitt til pasienter med implantert mekanisk hjerteklaff. Kun pasienter som har fullført Re-Align studien kan delta. Pasientene skal delta i studien i 7 år. Det totale antall deltakere vil være 10 pasienter i Norge. Det skal innhentes et nytt samtykke for denne oppfølgingsstudien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1716 EudraCT-nummer: 2011-003385-21 Prosjektstart: 17.10.2011 Prosjektslutt: 30.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dan Atar
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Boehringer Ingelheim Norway KSForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Materiale fra biobank:
Boehringer Ingelheim Norway KS
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst