Forskningsprosjekt


Pårørende ved alvorlig traumatisk hjerneskade. En nasjonal multisenterstudie.

Vitenskapelig tittel:
Tilfredshet med helsetjenesten, behov og psykososial situasjon hos pårørende til personer med alvorlig traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets overordnede mål er å undersøke og evaluere pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskades behov og ivaretakelse, erfaringer med helsetjenesten samt psykososiale situasjon. Pårørende til en nasjonal 2 års kohort av personer med alvorlig traumatisk hjerneskade inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/702 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audny Anke
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst