Forskningsprosjekt


Ungdommers livsstil og beinhelse

Vitenskapelig tittel:

Adolescents lifestyle and bone health. The Tromsø Study, Fit FuturesProsjektbeskrivelse:
Norge har verdens høyeste forekomst av underarm- og hoftebrudd. Det er en sterk sammenheng mellom beinmasse og bruddrisiko. God skjeletthelse etableres i barne- og ungdomsår, innen beintettheten når sitt maksimum i 30-årene. Mye av internasjonal bruddforskning har fokusert på beintap og osteoporose i eldre år. Fra august 2010 til april 2011 ble den somatiske ungdomsundersøkelsen Fit Futures gjennomført i samarbeid mellom UNN og UIT. Beinmassemålinger inngår som et av 13 delprosjekter. Totalt 508 jenter og 530 gutter i alderen 16-17 år fra første klasse på videregående skole, over 80 % av alle inviterte, møtte til undersøkelsen. Beinmassen i hofter og helkropp, samt kroppssammensetning (skjelett, muskler og fettmasse) ble målt hos alle deltakerne. Informasjon om livsstilsvariabler er samlet inn gjennom spørreskjema, og ulike blodprøver er tatt. Med data fra Fit Futures skal vi i et PhD prosjekt studere skjeletthelse hos unge og undersøke i hvilken grad ungdommers livsstil påvirker denne
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1702 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nina Emaus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Beinmasse inngår som en av 13 delprosjketer i Fit Futures. Kontingent (100 000) og støtte til datainnsamling (lønn forskningssykepleier 130 000) er dekket av forskningsmidler tildelt fra Tromsø Forskningsstiftelse (2010). Midler til det foreliggende PhD prosjektet søkes Helse Nord og Forskningsrådet.

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1038

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD grad
Del av forskningsprogram:

Tromsøundersøkelsen, Fit Futures


Sluttmelding/publikasjon: Prosjekt gjennomført i tråd med søknad og plan for gjennomføring
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord
24.05.2012 REK nord
18.08.2016 REK nord
02.02.2017 REK nord
08.03.2018 REK nord