Forskningsprosjekt


Punktbaserte geografiske studier i befolkningsbaserte helseundersøkelser. HUNT-undersøkelsen.

Vitenskapelig tittel:

Point based spatial analysis in population based health studies. The HUNT Study, Norway.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å forske på om forskjellige forhold der folk bor påvirker deres helse. Dette er en romlig epidemiologisk studie hvor deltakere blir representert som todimensjonale punkter gitt i rom (X,Y) og tid. Ved å utarbeide et romlig databasetillegg for HUNT studien, ønsker man å måle andre elementer gitt i rom og tid mot helsetilstander og sykdommer til HUNT deltakere. Som illustrasjoner på mulig fremtidig bruk, vil man for deltakere i HUNT se på hvordan en rekke miljømessige faktorer påvirker helsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1799 Prosjektstart: 08.08.2011 Prosjektslutt: 17.08.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU og BioshareForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet ved DMF, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Sluttmelding/publikasjon: Punktbaserte geografiske studier i befolkningsbaserte helseundersøkelser. HUNT-undersøkelsen.
Materiale fra biobank:
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt