Forskningsprosjekt


Assosiasjoner mellom snus og søvn

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien er mangelfull kunnskap om helsefarene knyttet til snusbruk. Denne studien tar for seg snus og evt sammenheng med insomni. I fall en finner en sammenheng vil en så søke å måle denne i forhold til den allerede kjente sammenhengen mellom røyking og insomni. Studien henter sine data fra HUNT-3. En vil også undersøke søvn og snusbruk i forhold til sosioøkonomisk status vedå kople de aktuelle data fra HUNT-3 med aktuelle data fra SSB sitt utdanningsregister. Data for 43860 personer av begge kjønn inngår i studien. Kobling skjer før forsker får utlevert de anonymiserte dataene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1630 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 27.09.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Simon Øverland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Uni Helse, gjennom Tore Tjoras PhD stipend

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 43860

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK vest
11.04.2013 REK vest
23.04.2015 REK vest
25.10.2017 REK vest