Forskningsprosjekt


Forbedrete analyser for forensiske formål

Vitenskapelig tittel:

Improved analysis for forensic purposesProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å utvikle analyseverktøy som kan håndtere komplekse DNA-profiler slik at en større andel resultater kan brukes. Dette fordi dagens metoder for tolking av DNA-profiler fra biologiske spor i kriminalsaker ofte er utilstrekkelige. Det søkes om opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av biologisk materiale. Det skal inkluderes totalt 30 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1584 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Peter Gill
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EU FP7 project.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forensisk genetikk, Nivå: Master eller doktorgrad
Del av forskningsprogram:

Euroforgen-NOE, under FP7-security programme (EU-finansiert)


Materiale fra biobank:
Biobank for forensisk referansemateriale
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK sør-øst