Forskningsprosjekt


Erfaringer med billedterapi i forbindelse med langvarige smertetilstander

Prosjektbeskrivelse:
Billedterapi er en ekspressiv terapi for blant annet smertepasienter. Billedterapi tilbys pasienter ved Smerteklinikken Oslo universitetssykehus, avdeling Aker. Formålet med studien er å undersøke betydningen av erfaringer fra deltakelse i billedterapigruppe for pasienter med langvarige smerter, to år etter deltakelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/757 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 30.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Moen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: sykepleievitenskap, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2009 REK sør-øst