Forskningsprosjekt


Brukermedvirkning i PTØ Norge

Prosjektbeskrivelse:
Brukermedvirkning har et stadig økende fokus i sosial- og helsetjenester i Norge, men operasjonalisering både på individ – og systemnivå har vist seg å være utfordrende i flere sammenhenger. Ofte er overføringen fra systemnivå til individnivå problematisk ved at det teoretiske ligger til rette, men lite brukermedvirkning iverksettes i praksis. PTØ Norge er en brukerstyrt organisasjon som driver et habiliteringstilbud etter Petö-metoden. Organisasjonen opererer med brukermedvirkning på systemnivå da flertall i styret er brukerrepresentanter. Man vet likevel lite om hva brukerne mener om graden av brukermedvirkning som iverksettes på individnivå. Dette er en kvantitativ studie, som tar sikte på å kartlegge brukernes oppfatning av individuell medvirkning i habiliteringstilbudet. Det tas utgangspunkt i et validert spørreskjema som ble utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2009 for bruk i brukerundersøkelser i private rehabiliteringsintstutisjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1673 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 22.06.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Humerfelt
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Stavanger.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst