Forskningsprosjekt


Tromboelastografi hos kreftpasienter med blodplatemangel

Vitenskapelig tittel:

Thromboelastography in patients with chemotherapy-induced thrombocytopenia, with special focus on cytokines and the effects of HLA-antibodies.Prosjektbeskrivelse:
Denne observasjonsstudien tar utgangspunkt i en antatt sammenheng mellom blodplatemangel og blødningsrisiko. Selv om blodplateantall brukes som indikasjon for blodplateroverføring, ser det ut til å være liten sammenheng mellom blodplateantall og blødningsrisiko. Denne studien tar for seg pasienter som har blodplatemangel som følge av behandling med cellegift. Spesifikt ønsker en å utføre en koagulasjonstest for å se om en ved hjelp av denne testen bedre kan vurdere om en pasient trenger blodplateoverføring. Deltakelse innebærer ekstra blodprøve fem ganger daglig for blødningsvurdering. En vil inkludere i alt 92 pasienter hvorav 42 fra Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1881 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 07.02.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om doktorgradsstipend hos Helse Vest og hos Universitet i Bergen. Vi kommer også til å søke om eksterne driftsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 42
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Organisert forskerutdanning, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Materiale fra biobank:
PhD prosjekt TEG
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
10.01.2013 REK vest
08.09.2016 REK vest
31.01.2018 REK vest