Forskningsprosjekt


Klinisk effekt av standard blodplatekonsentrater sammenlignet med platekonsentrater behandlet for å inaktivere smittestoff

Vitenskapelig tittel:

Clinical effectiveness of standard versus pathogen-reduced versus standard buffy-coat derived platelet concentrates in plasma in hemato-oncological patientsProsjektbeskrivelse:
Blant annet fordi oppbevaring av blodplater innebærer en risiko for bakterievekst og fordi de kan inneholde virus eller andre smittestoff, vil der være et behov for å kunne behandle blodplatekonsentrater for å hindre dette. De metoder som i dag brukes, reduserer imidlertid effekten av transfusjonene noe, i tillegg til at de virker fordyrende. I denne studien vil en se på om behandling med riboflavin er like effektiv som de standardprodukter som i dag brukes. Primært endepunkt er blødningsvurdering, og en vil påvise at bruk av riboflavin ikke virker dårligere eller bedre enn standard behandling. Deltakelse innebærer at en randomiseres til å få enten behandlet eller ubehandlet blodplatetransfusjon. En vil inkludere 60 deltaker
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1880 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Vi vil få støtte på 150 Euro per inkludert pasient og 20000 EUR per år til deltidsstilling for studiekoordinator. Pengene skal utbetales fra Sanguin - den nederlandske transfusjonstjenesten.

Caridian BCT bekoster engangsutstyr og låner gratis ut nødvendig bestrålingsutstyr.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Del av forskningsprogram:

Vi arbeider med å opprette Nasjonalt kompetansesenter for blodkomponenter. Studien inngår i dette arbeidet.


Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
02.06.2016 REK vest